Elektrická rozvodná skriňa

Elektroinštalácie do 1000 V

 • Realizácia slaboprúdových rozvodov
 • Rekonštrukcia, oprava a montáž elektrických vedení nízkeho napätia
 • Rekonštrukcia stúpacích elektrických vedení a elektrických prípojok
 • Zisťovanie porúch na elektrických rozvodoch a ich odstraňovanie
 • Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V
 • Kabeláže
Rozvody káblov, elektro káble, zapojenmie zásuvky zástrčky

Vnútorné inštalácie v budovách a priemyselných objektoch

 • Všetky druhy elektro prác v bytoch, domoch, priemyselných objektoch
 • Elektrické prípojky k rodinným domom
 • Výroba elektrických rozvádzačov
 • Premiestnenie elektromerov
 • Všetky drobné elektro práce
 • Zapájanie domácich elektrospotrebičov
 • Opravy a montáž: zásuviek, svietidiel, vypínačov, bytových rozvodníc
 • Montáž, oprava a preventívna údržba bleskozvodov
Pripojenie internetových káblov ethernetu

Realizácia inteligentnej elektroinštalácie

 • Návrh, realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie
 • Návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov – EZS
 • Návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov – EPS
 • Návrh, montáž systémov kontroly vstupu – ACS
 • Návrh, montáž kamerových systémov – CCTV
 • Počítačové siete LAN, WiFi, (vrátane aktívnych prvkov)
 • Zabezpečovacie systémy (alarmy)
 • Domáce telefóny
Návrh projektu elektriny

Dokumentácie, revízie

 • Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
 • Odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických
 • Revízie elektrických zariadení
 • Revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie systémov pred prepätím a bleskom (bleskozvodov – LPS)
 • Odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach
 • Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
 • Vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
 • Vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
Pracovník elektroinštalácií zo Zvolena

Odborná spôsobilosť

Spĺňame predpísané bezpečnostno-technické požiadavky

Druh činnosti:

V – výroba elektrických rozvádzačov
M – montáž
O – oprava
U – údržba
S – odborné prehliadky a odborné skúšky

Skupina EZ:

E2 – elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov
E4.2 – elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000 A

Triedy objektov:

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Druh činnosti

O – oprava vyhradených technických zariadení
OU – oprava a údržba
R – rekonštrukcia
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Skupina E1.1

Triedy objektov:

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

KM ELEKTRO s.r.o. - Elektrine rozumieme

Napíšte nám:

  Ističe
  ↑ Hore