Naše služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií

Elektrikár zapája zásuvku skrutkovačom
Elektrická rozvodná skriňa

Elektroinštalácie do 1000 V

 • Realizácia slaboprúdových rozvodov
 • Rekonštrukcia, oprava a montáž elektrických vedení nízkeho napätia
 • Rekonštrukcia stúpacích elektrických vedení a elektrických prípojok
 • Zisťovanie porúch na elektrických rozvodoch a ich odstraňovanie
 • Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V
 • Kabeláže
Rozvody káblov, elektro káble, zapojenmie zásuvky zástrčky

Vnútorné inštalácie v budovách a priemyselných objektoch

 • Všetky druhy elektro prác v bytoch, domoch, priemyselných objektoch
 • Elektrické prípojky k rodinným domom
 • Výroba elektrických rozvádzačov
 • Premiestnenie elektromerov
 • Všetky drobné elektro práce
 • Zapájanie domácich elektrospotrebičov
 • Opravy a montáž: zásuviek, svietidiel, vypínačov, bytových rozvodníc
 • Montáž, oprava a preventívna údržba bleskozvodov
Pripojenie internetových káblov ethernetu

Realizácia inteligentnej elektroinštalácie

 • Návrh, realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie
 • Návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov - EZS
 • Návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov - EPS
 • Návrh, montáž systémov kontroly vstupu - ACS
 • Návrh, montáž kamerových systémov - CCTV
 • Počítačové siete LAN, WiFi, (vrátane aktívnych prvkov)
 • Zabezpečovacie systémy (alarmy)
 • Domáce telefóny
Návrh projektu elektriny

Dokumentácia, Revízie

 • Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
 • Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení
 • Revízie elektrických zariadení
 • Revízie elektrických spotrebičov
 • Revízie ručného náradia

Odborná spôsobilosť

Spĺňame predpísané bezpečnostno-technické požiadavky

Druh činnosti:V – výroba elektrických rozvádzačov
M – montáž
O – oprava
U – údržba
S – odborné prehliadky a odborné skúšky
Skupina EZ:
E2 – elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov
E4.2 – elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000 A
Triedy objektov: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
Druh činnosti O – oprava vyhradených technických zariadení
OU – oprava a údržba
R – rekonštrukcia
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
Skupina E1.1
Triedy objektov: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu

KM ELEKTRO - Elektrine Rozumieme